top of page
  • Forfatterens bildeVivian Songe

Talkshow-effekten: 5 tips for å velge kilder til artikkelen din
Spørsmål jeg ofte får av journalistspirer er: Hvilke kilder skal jeg bruke i artikkelen? Hvordan kan jeg vite hvem som bør uttale seg i denne saken? Og hvordan skal jeg bruke det intervjuobjektene sier – sette det sammen til en helhet som funker?

Man kan som kjent skrive artikler om alt fra oljesøl i Barentshavet til hvor man bør spise burger i New York eller hvordan man får mindre flisete negler.

En eventuell «kildefasit» ville derfor nådd jorda rundt flere ganger om noen skulle tatt seg bryet med å lage en.

Så hvem i all verden skal man invitere inn i hver artikkel for å gjøre den mest mulig interessant, relevant og underholdende for leseren?

Hvem vil gi artikkelen akkurat den dynamiske substansen den trenger for at den skal bli kjøpt og trykket av et magasin?

Lat som om du er Skavlan

Alle instrumenter og stemmer skal virke sammen på en harmonisk måte slik at kombinasjonen av dem skaper noe som er større enn dem selv. En melodi som lokker og pleaser leseren.

En enda enklere måte å se det på er at du som journalist er en talkshow-vert.

Jepp, du kan rett og slett tenke deg at du er Skavlan!

At du som tekst-vert inviterer ulike kilder og stemmer til din «scene» (= teksten), slik at de kan bidra etter beste evne til å diskutere, belyse og aktualisere hovedtemaet som du har valgt.

Hvem skal være med?

Nå skal det nevnes at et Skavlan-program ikke behøver ha en så konkret vinkling som en artikkel.

I et talkshow trekkes ulike personer og tema inn mer på egne premisser. Men man har gjerne bestemt seg for en viss hovedtråd i programmet likevel, slik at det kan tjene som eksempel.

Så hvordan tenker Skavlan og hans programplanleggere for å skape en fredagstime som blir både interessant, fengende, innsiktsfull, nysgjerrighetsvekkende og henger sammen på spennende vis?

Hvem skal inviteres med? Og hvordan skal man regissere snakketiden deres?

Her er noen gode råd:

1. Velg personer folk har lyst til å høre på

Personene som inviteres bør skape interesse hos publikum på en eller annen måte.

De må enten:

– være dyktige i et fag eller på et felt

– virke troverdige og skape tillit

– ha evne å dele av seg selv og sin kunnskap

– kunne underholde og skape engasjement

– være artikulerte og kunne uttrykke sine tanker

– skape nysgjerrighet og interesse- utfordre status quo og skape en sensasjonseffekt

– og gjerne ha humor, slik at publikum kan le litt

De som skal uttale seg må kort sagt være personligheter som mener noe og har noe å si, som evner og tør å uttrykke det og som folk gidder å høre på. Det samme gjelder i en artikkel.

2. Intervjuobjektene skal belyse saken fra flere sider

Utvalget av personer som inviteres skal alltid skape en bredde og en balanse i forhold til hovedtemaet som programmet velger å sette lys på den kvelden.

De skal bidra til å belyse saken fra flere sider – gjerne også overraskende sider som ikke alle har tenkt på.

3. Dynamisk utvalg

Det er en fordel om de som velges ut skaper en naturlig dialog seg imellom.

At de kommer fra ulike disipliner og samfunnslag og gir et dynamisk inntrykk allerede når du ser på programoversikten i VG eller ser dem sitte i stolen, klare til å åpne munnen.

4. Du som journalist hjelper til

Kildene du bruker i en artikkel behøver riktignok ikke være like karismatiske, uttrykksfulle og varierte som de som velges ut til å sitte i tv-stolen.

Som skrivende journalist kan du hjelpe dem til å uttrykke seg på best mulig måte, bidra til å trekke ut av dem det som er aller mest interessant og relevant for saken.

Dette gjør for øvrig Skavlan også innenfor de rammene han har. Han hjelper sine intervjuobjekter ved å styre samtalen så godt han kan, slik at de skal få spillerom til å gi av seg selv.

5. Du har full redigeringsfrihet

Ideelt sett ville nok Skavlan-teamet redigert det bort når noen snakker og snakker og ikke holder seg til saken, når de forsvinner langt ut på Hardangervidda når det handler om fiske på Sørlandet. Men det kan man ikke på direkte tv.

I en tekst er det mye enklere. Da er det ikke slik at bordet fanger – at når noe er sagt, så er det allerede hørt og sett av en hel tv-nasjon.

I en artikkel har du FULL mulighet til å redigere og kutte så mye du vil. Sweet, ikke sant?

Foto: Skjermbilde fra skavlan.com

Var disse tipsene hjelpsomme?

Lyst til å skrive frilansartikler? Ta vårt gratiskurs her:


Comments


bottom of page